tentoonstelling
2002
Amsterdam Revisited: A'dam & Eve: On…

Amsterdam Revisited: A'dam & Eve: On sex, tolerance and other dependencies

26.01–24.03.2002
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

‘Drie buitenlandse tentoonstellingsmakers die opnieuw Amsterdam aandoen, willen het beeld dat de buitenstaander heeft van Amsterdam onderzoeken. Amsterdam wordt gezien als een open, tolerante, leuke stad waar alles kan. "Hoe waar is dat cliché - hoe diep zit het? Hebben happenings, performances en het opkomende feminisme uit de jaren zestig en zeventig ertoe bijgedragen dat het onderscheid tussen openbaar en privé werd teniet gedaan en seksuele taboes werden afgeschud? Of heeft misschien het 'karakter' van Amsterdam zijn invloed gehad op de kunstenaars: de openheid, de bereidheid tot experimenteren, het ontbreken van hiërarchie, de ontspannen en tolerante houding die een zekere vrijheid aanmoedigt. Deze tentoonstelling wil de beeldende kunst EN de omstandigheden van een tijdsbeeld onderzoeken en eer aandoen" (Annie Fletcher). Door verschillende generaties Amsterdamse kunstenaars samen te brengen willen de tentoonstellingsmakers nagaan hoe seksualiteit en openheid zich uiten in Amsterdam en waarom. De tentoonstelling omvat vroege experimentele projecten zoals de zeer expliciete uitgave Virgin Sperm Dancer waarbij belangrijke culturele voorvechters als Willem de Ridder, Anthon Beeke en Anna Beeke betrokken waren. Ook het beroemde voorbeeld van Abramovic en Ulay die hun eigen lichaam gebruikten om begrippen als persoonlijke en openbare ruimte aan de orde te stellen kan niet ontbreken. Met de tentoonstelling Amsterdam Revisited: A'dam and Eve: on sex, tolerance and other dependencies (Amsterdam opnieuw bezien: A'dam & Eva: over seks, tolerantie en andere verslavingen) willen Benedetti (freelance curator, Rome), Berger (curator Kunsthalle Fridericianum, Kassel) en Fletcher (curator Irish Museum of Modern Art, Dublin) een beeld geven van het veelzijdige Amsterdam en haar kunstenaars: van Jan Cremer tot Maria Pask, van Lily van der Stokker tot Lawrence Weiner. De tentoonstelling omvat meer dan dertig kunstenaars die vanaf de jaren zeventig tot nu in Amsterdam hebben gewoond en gewerkt.’ (Persbericht De Appel)

Amsterdam Revisited: A’dam & Eve: On Sex, Tolerance And Other Dependencies

affiche, 2002

See also