tentoonstelling
2001
Candice Breitz / Thomas Demand "Candice…

Candice Breitz / Thomas Demand "Candice Breitz / Thomas Demand"

15.09–11.11.2001
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

‘Candice Breitz heeft internationaal tentoongesteld vanaf 1996 toen ze alom erkenning kreeg met haar Rainbow Series, een groep fotocollages waarin zij de onevenwichtigheid van identiteit en het geweld van representatie onderzoekt in combinaties van zwarte met blanke lichaamsdelen. Breitz heeft in latere fotoseries er telkens weer voor gekozen om beelden te vertalen die ze had geïsoleerd uit het bestaande cultuur- en medialandschap. Gevonden beelden en passages uit films - van National Geographic tot Hustler, van 'Hollywood' films tot MTV - worden tijdelijk uit hun gewone context gehaald en opnieuw gemonteerd en aangepast. Gecompliceerde vragen betreffende identiteitsvorming en representatie vormen de kern van het vroege fotowerk, en worden ook gesteld in de meer recente video installaties. Daarin komt haar belangstelling voor wat zij heeft genoemd 'the scripted life' (het levensscenario) nog meer naar voren, en worden haar bewerkingen tot kritische interpretaties van codes en iconen van de popcultuur en amusementsindustrie. Op effectieve wijze worden in Breitz' werk bekende films, popsterren en liefdesliedjes geherintroduceerd. De kijker wordt uitgenodigd om opnieuw gebieden te betreden waar het publieke en particuliere geheugen in één klap samenvallen. Fotofragmenten, filmscènes en taalfiguren worden uit de lineaire, voorspelbare en beperkende verhaalstructuur gelicht, en op zo'n manier samengevoegd dat ze als een filter werken en volledig nieuwe zienswijzen op de oorspronkelijke samenhang tonen. De taalstroom wordt in lettergrepen en klanken van secondes opgebroken, zinnen worden uit de samenhang van een dialoog gerukt en taal naar de grens van verstaanbaarheid gedreven.’ (Uitnodiging De Appel, fragment uit een tekst van Martin Sturm, gepubliceerd in de catalogus Candice Breitz, Cuttings, Linz (O.K. Centre for Contemporary Art) 2001, pp. 9,10.) Catalogus: Candice Breitz. Cuttings, 2001. Published by OK Centrum für Gegenwartskunst, Oberösterreich. Tekst: Christopher Phillips, Octavio Zaya, Brian Keith Axel, Candice Breitz, Martin Sturm, Konrad Bitterli, Christine Y. Kim, Frank Wagner en Nicolas Bourriaud. Duits & English. Editing Martin Sturm & Renate Plöchl. Met lijst van werken en biografie. Hard cover. 175 pp., f.c., 13.5 x 19.5 cm. Ontwerp: Gottfried Hattinger. ISBN 3 853070302. € 18,-. ‘Thomas Demands foto's en films zijn beelden van afwezigheid: het zijn intrigerende mysteries die vragen stellen over de dingen die niet in het werk aanwezig zijn. Zijn betrokkenheid bij fotografie ontstond uit de noodzaak zijn sculpturen vast te leggen. Demands werk, dat aanzet tot denken, ontleent veel van zijn kracht aan de blijvende onzekerheden die in zijn foto's opdoemen. Zijn foto's maken deel uit van een nu heersende benadering van verschillende generaties waarin fotografie gebruikt wordt als de basis voor een groter concept. Hoewel Demand zijn werk baseert op echte plekken zijn de voorwerpen op zijn foto's van papier en karton gemaakte herscheppingen van deze omgevingen. Door al zijn modellen van hetzelfde basismateriaal te maken krijgen zijn beelden een uniformiteit. De plekken die hij uitkiest om af te beelden zijn altijd opmerkelijk, maar nooit grote historische monumenten. Voor Demand berust het werkelijke belang van beelden in hun onderliggende teksten. De kunstenaar verlaat zich op beelden die hij uit secundaire bronnen verkrijgt om de omgevingen in zijn werk te construeren. Hoewel hij de traditie van fotografie als betrouwbare documentatie van mensen, plaatsen en gebeurtenissen tart, is Demand in feite meer geïnteresseerd in het ontmantelen van de macht en het neutraliseren van het effect dat de media op onze cultuur hebben. Demands gebruik van media en andere reproductiebronnen verplaatsen zijn ensceneringen uit hun context, tijd en plaats. Een tentoonstelling van zijn werken is analoog aan het etaleren van contemporaine re-ensceneringen van stukjes en beetjes uit ons collectief verleden.' (Uitnodiging De Appel, fragment uit het essay van Dean Sobel: 'Thomas Demand: the basic facts', Thomas Demand. Catalogue and Exhibition 2001/2002, Amsterdam (De Appel) / Aspen (Aspen Art Museum) 2001.) Catalogus: Thomas Demand. Catalogue and Exhibition 2001/2002, 2001. De Appel, Aspen Art Museum. Tekst: Dean Sobel & Lars Lerup. Nederlands & Engels. 81 pp., f.c., 22.5 x 30 cm. Soft cover. Ontwerp: Associates in Science, New York. ISBN 0 934324 30 1. € 23,-.

Candice Breitz / Thomas Demand

affiche, 2001

See also