tentoonstelling
2000
UNLIMITED.NL#3

UNLIMITED.NL#3

21.01–19.03.2000
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

‘Ergens te gast zijn' is één van de meest bepalende ervaringen in een hedendaagse wereld waarin identiteiten voortdurend aan verandering onderhevig zijn. De 'elektronische titel' van de UNLIMITED.NL tentoonstelling geeft aan hoe onze identiteit niet langer wordt gedefinieerd door de directe omgeving maar kan wisselen. UNLIMITED.NL#3 toont de positie van het gast-zijn op verscheidene niveaus. De deelnemende kunstenaars zijn te gast in uiteenlopende disciplines. Hun werken zijn niet in de eerste plaats multi-disciplinair, meer nog komen ze voort uit ervaringen van buiten de kunstwereld. Waar in de Renaissance de kunstenaar meester was over elke erkende disciplines, is de taak van de hedendaagse kunstenaar veel meer gebaseerd op het doorgeven van een waarheid waarin disciplines geen hermetisch afgesloten systemen meer zijn. De vrije uitwisseling van ervaringen tussen verschillende gebieden is in de plaats gekomen van onderzoek dat strikt gebonden was aan één enkele kunstvorm. De werken in UNLIMITED.NL#3 berusten op verschillende soorten activiteiten en sociale en politieke werkelijkheden. Deze worden niet langer afzonderlijk, gescheiden van de kunstwerken gepresenteerd, maar zijn verwerkt in de taal en de open structuur van het kunstwerk zelf. UNLIMITED.NL#3 is samengesteld door een gastcurator uit voormalig Oost-Europa. een gebied dat tot voor kort als geïsoleerd werd gekenschetst. Iedereen die werkzaam is buiten het heersende kunstsysteem wordt regelmatig geconfronteerd met het probleem van geografisch i.ment. Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat de kwestie van het binnen- en buitensluiten langzaam zijn geografische betekenis verliest en steeds vaker wordt bepaald door het 'instituut kunst'. Analoog aan supra-nationale ondernemingen wordt de kunstwereld meer een amorf organisme, dat net zo makkelijk morgen loslaat waar het van- daag aan gewend raakte.(Uitnodigingstekst door gastcurator Zdenka Badovinac) Catalogus: UNLIMITED.NL#3, 2000. Tariq Alvi, Carlos Amorales, Joost Conijn, Harmen de Hoop, Renée Kool, Karen Lancel, Omission, Federico d'Orazio, L.A. Raeven, Nebojsa Seric Soba, subREAL, Apolonija Sustersic, Nasrin Tabatabai. Tekst: Zdenka Badovinac & kunstenaars. Engels. Met bio- & bibliografie. 400 pp., 50 z-w. Met boekenlegger en potlood. Ontwerp: Irma Boom. ISBN 90 73501 48 2. € 11,-.

Unlimited.nl#3

affiche, 2000