tentoonstelling
1991
Allen Ruppersberg "Allen Ruppersberg"

Allen Ruppersberg "Allen Ruppersberg"

25.10–01.12.1991
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam
‘Er was meer dan één reden om in 1991 het werk van Allen Ruppersberg in De Appel te tonen. De hernieuwde aandacht voor conceptuele kunst was een vooral kunsthistorisch motief, maar ook de brug die Ruppersberg slaat tussen de culturen van Europa en die van de VS was van belang. Ruppersberg ontwikkelde zijn werk in Los Angeles in de omgeving van Ruscha en Baldessari en destijds was kort tevoren een tentoonstelling in Amerika te zien geweest, met werk van verwante geesten uit die beginperiode, waaronder Ger van Elk. De beeldend kunstenaar Allen Ruppersberg is een fanaat lezer, boekenverzamelaar, kopiist en schrijver. Boeken als 'Walden' van Thoreau en 'Het portret van Dorian Gray' van Oscar Wilde heeft hij overgeschreven' als een middeleeuwse monnik die manuscripten vermenigvuldigt. Wie Ruppersberg's literaire bronnen bestudeert treft daar Edgar Allen Poe, Raymond Roussel en Tristan Tzara aan, namen die in de Europese beeldende kunst bij Broodthaers en Paolini opduiken. Maar Ruppersberg is informeler en kan zich even zeer interesseren voor de goedkope pocket en het stripverhaal als voor grote literatuur. Hij verbindt zich steeds met het banale, met de wereld van de supermarktreclame, waarvan hij de slogans ad absurdum doorvoert. Wanden vol desperate uitroepen als 'Why do we fail?’ en 'Where should I go?’ op felgekleurde reclamebiljetten worden aangevuld met de schaduwen van Grace Jones en Dennis the Menace. Voor Ruppersberg is "Low" (culture) een voorwaarde voor "High" (culture) en omgekeerd. In hun massaal geproduceerd, wegwerpbaar en vervangbaar karakter zijn Ruppersbergs kartonnen dozen, vloertegels en fotoseries vol met teksten de echo's van de consumptie-industrie. Maar in zijn reeksen zorgvuldig gekopieerde manuscripten, die hij al maakte lang voordat het begrip 'appropriation' ingang vond in de beeldende kunst, lijkt hij juist het handvaardige en het langzame werkproces als de enige manier te zien om door te dringen tot het gereproduceerde werk. 'To reveal art and conceal the artist is art's aim' is de tweede regel van het gedicht dat aan Dorian Gray vooraf gaat. Anonimiteit als strategie in een egocentrische cultuur.’ (Uitnodigingstekst door Saskia Bos) Catalogus: Allen Ruppersberg, 1991. Tekst: Dirk ‘The Nighthawk’ van Weelden. Nederlands & Engels. Met bio- & bibliografie. 88 Pagina's: 24 kleur, 11.5 x 17.5 cm. Softcover. Ontwerp: Irma Boom. ISBN 90 73501 12 1. UITVERKOCHT
See also