tentoonstelling
1991
Dora Garcia Lopez / Albert Goederond /…

Dora Garcia Lopez / Albert Goederond / Q.S. Serafijn "Dora Garcia Lopez, Albert Goederond & Q.S. Serafijn"

07.09–13.10.1991
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam
‘De Appel toonde in september en oktober het werk van destijds nog tamelijk onbekende kunstenaars in de vorm van drie solopresentaties. Zij verschilden in leeftijd, achtergrond en ervaring maar waren alle drie exponenten van die tijd: met een vrij gebruik van beelden en beeldmiddelen zagen zij te ontsnappen aan de vaste codes van schilderij, sculptuur of foto. Gebruik makend van objecten, taal, bestaande afbeeldingen, meubilair, dieren, kwamen zij tot ‘arrangementen’ die niet zozeer een stijl maar een mentaliteit gemeen hadden. Poëtisch en analytisch tegelijk, bereikten zij alledrie een persoonlijk en subtiel gevoelsregister dat op allergie voor schreeuwerige eigendunk wees. Meer of minder nadrukkelijk verwezen zij naar het probleem of een kunstenaar nog nieuwe beelden kan of wil toevoegen aan wat in onze musea, boeken en hoofden is opgeslagen. De vitrinekast van Q.S. Serafijn laat een collectie bijeengebrachte afbeeldingen zien die elk naar de kunstgeschiedenis verwijzen en in deze samenhang een nieuwe betekenis krijgen. De maker noemt zich een 'Super Non-individual Watcher', een observerende '3e persoon' die niets anders wil dan aantekeningen (notes) en opmerkingen maken bij dat wat de beschouwer al kent of elders kan vinden. Herhaling, verdubbeling en het tussen haakjes of in een lijst plaatsen zijn dan ook de strategieën die Serafijn regelmatig toepast. Begrippen als authenticiteit en identiteit worden ontregeld door de verschijning van unieke duplicaten en replica's met een unieke 'touch'. De kunstenaar die zich genoodzaakt ziet tot ‘het zeggen van waarheid en leugen in één zin’. Dora Garcia Lopez kent een zelfde aarzeling ten opzichte van het produceren van nieuwe beelden en identificeert zich bewust met de blinde schrijver die, te verlegen of te zelfbewust, niet zijn eigen werk signeerde maar het aan anderen toeschreef. Tegelijkertijd vindt zij het maken fascinerend en knaagt de wil om een wereld parallel aan die van de natuur en van de dingen vorm te geven. De wereld moet betekenissen overdragen en tevens haar twijfel aan de geldigheid van bestaande symbolische systemen duidelijk maken. Op zoek naar een niemandsland van artistiek niet beladen vormen, ontdekt Garcia Lopez de patronen van vlechtwerk en gaat manden maken als metafoor voor vervlochten verhalen. De manden worden niet als geïsoleerde artefacten getoond, maar gaan een confrontatie aan met geciteerde, aan anderen ontleende afbeeldingen. Ook Albert Goederond heeft tijden gekend waarin hij twijfelde aan het nut van het ontwikkelen van een autonome beeldwereld, maar die wereld ligt nu achter hem. Het probleem van de originaliteit speelt voor hem geen rol omdat hij meent dat degene die iets nadoet, of nazingt, het per definitie in een andere context of tijd plaatst en er zo altijd betekenisveranderingen ontstaan. Dat zijn eigen sculptuur zowel de vorm van bronzen eikeltjes als van gepolijste kokosnoten aan kan nemen, is te danken aan 'lenige buitelingen van de geest' en vindt plaats 'onder voortdurende strenge visuele toetsingen'. Hij ziet zichzelf als intermediair, als iemand die 'het kapitaal dat in mijn hoofd zit' los moet maken en toe moet laten dat nieuwe combinaties of 'verzamelingen' ontstaan. Zichzelf te verbazen over wat zich nu weer voor ongerijmds aandient is zijn belangrijkste doel, wat hij alleen kan bereiken door steeds weer 'volledig failliet en blanco tegen de zaak aan te kijken'.’ (Uitnodigingstekst door Saskia Bos) Catalogi: Dora Garcia. Contes choisis, 1992. Tekst: Wilma van Asseldonk. Nederlands & Engels. Met bio- & bibliografie. 16 Pagina's: 2 kleur., 2 zwart-wit, 18 x 24 cm. Softcover. Ontwerp: Irma Boom. ISBN 90 73501 09 1. UITVERKOCHT Albert Goederond. La salle , 1992. Tekst: Fred Wagemans. Nederlands & Engels.16 Pagina's: 2 kleur, 2 zwart-wit, 18 x 24 cm. Softcover. Ontwerp: Irma Boom. UITVERKOCHT Q. S. Serafijn, 1992. Tekst: Jouke Kleerebezem. Nederlands & Engels. Met biografie. 16 Pagina's: 1 kleur, 2 zwart-wit, 18 x 24 cm. Softcover. UITVERKOCHT
See also