tentoonstelling
1992
Thomas Locher "Thomas Locher"

Thomas Locher "Thomas Locher"

11.04–24.05.1992
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam
‘In Lewis Carroll's Through the Looking Glass komt de volgende dialoog voor: 'When I use a word', Humpty Dumpty said, 'it means just what I choose it to mean-neither more nor less'. 'The question is', said Alice, 'whether you can make words mean so many different things'. 'The question is', said Humpty Dumpty, 'which is to be master-that's all'. In deze dialoog zijn alle posities aanwezig die je kunt innemen ten opzichte van taal, de betekenis ervan en wie die betekenis bepaalt.Thomas Locher is beeldend kunstenaar en werkt met begrippen zoals wij die via woorden en zinnen aan elkaar meedelen. Hij acht de analyse daarvan een voorwaarde om überhaupt over de modellen en representaties van de werkelijkheid, zoals de beeldende kunst die aanreikt, te kunnen denken of spreken. En omdat hij 'de zogeheten filosofische discussie zo weinig aanschouwelijk' vindt, brengt hij die discussie binnen de ruimte van de kunst in beeld. Voor hem hebben conceptkunstenaars als Barry, Weiner en Kosuth taal- en denksystemen in de kunst geïntroduceerd en vooral Kosuth met zijn 'ontologische' analyses en modellen is een inspiratiebron voor Locher. Ordening en classificatie van begrippenreeksen kunnen het thema zijn van een woord-werk, maar ook manieren van lezen en waarnemen, volgordes en systemen neemt hij onder de loupe door cijfertjes en tekens zo te plaatsen dat de kijker een stap achteruit doet. Want 'esthetisch genot' is niet Lochers eerste doel, wel die distantie ten opzichte van de esthetische ervaring, de vraagstelling over de toeschouwer denkt wat te zien en waarom dat 'ding' er eigenlijk is. Lochers plaatsing van voorwerpen kan daarom ook geen esthetische zijn, maar krijgt al gauw een encyclopedisch karakter: een rij meubels, van elk type één. De toeschouwer die zou willen wegdromen bij deze 'dictionnaire des idées reçues' wordt gefrustreerd door de ingekerfde teksten die slechts één thema hebben: het elkaar aankijken. Terwijl zo op de benedenverdieping de associatiemogelijkheden worden beperkt, zweeft op de eerste verdieping een eindeloze wolkenlucht van vragen die het subject en wat het subject tot subject maakt betreffen. Waarschuwing aan de bezoekers: ligstoelen noch relaxfauteuils zijn aanwezig en ook het overige meubilair noodt niet tot zitten.’ (Uitnodigingstekst door Saskia Bos) Catalogus: Thomas Locher, 1992. Tekst: Thomas Locher. Nederlands, Duits & Engels. Met bio- & bibliografie. 24 Pagina’s: 7 zwart-wit, 21.3 x 25 cm. Softcover. Ontwerp: Irma Boom. ISBN 90 73501 14 8. UITVERKOCHT
See also