tentoonstelling
1992
Ida Applebroog "Ida Applebroog"

Ida Applebroog "Ida Applebroog"

14.02–28.03.1992
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam
De Appel toonde van 14 februari tot en met 28 maart werken van de Amerikaanse kunstenares Ida Applebroog. Ondanks enkele grote tentoonstellingen en museumaankopen in Amerika was haar werk destijds zelfs daar nog vrij onbekend. Applebroog's indringend oeuvre werd met de keuze van enkele topwerken van de laatste tien jaar op een geconcentreerde manier getoond. 'Applebroog, die vroeger performer was, sculpturen en films maakte, was steeds een 'radical outsider', ook binnen haar schildersloopbaan die in 1974 begon. Aanvankelijk concentreerde zij zich op cartoonachtige tekeningen en kleine schilderijenreeksen, pas in de jaren '80 ontstaan de enorme formaten waarin zij meer complexe beeldwerelden tonen kan. De nadruk komt meer en meer te liggen op pregnante sociale thema’s die binnen de orthodoxe composities schijnbaar chaotisch gepresenteerd worden. In een onverwachte combinatie van comic-strips met grote, expressief geschilderde fragmenten, verbeeldt zij het individu dat zich geconfronteerd ziet met gewelddadige en schijnbaar idyllische taferelen van alledag. Bizarre, meer dan levensgrote personages uit krantenfoto’s krijgen een monumentale rol toegewezen als dader of slachtoffer van rampen die van persoonlijk leed getuigen, maar steeds in verhouding staan tot grotere maatschappelijke tegenstellingen. Haar geschilderde stellingnames zijn nooit eenduidig toch maken ze in hun complexiteit de selectieve processen zichtbaar waarmee wij informatie al dan niet opnemen. Mensen met obsessies en angsten of haast blinde, geestloze wezens bevolken Applebroog's epische schilderijencollages die als altaarstukken hun plaats op de wanden opeisen en de aangepaste maten van de tentoonstellingsruimen doorbreken.' (Uitnodigingstekst door Saskia Bos)
See also