tentoonstelling
1994
Jetztzeit

Jetztzeit

26.11.1994–29.01.1995
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam
Jetztzeit ontstond naar aanleiding van een uitnodiging van het Oostenrijks Ministerie van Cultuur voor een een tentoonstelling van Oostenrijkse kunst in de Kunsthalle Wien. Het uitgangspunt was daarbij de blik van een buitenlander - Saskia Bos - op het landelijke kunstaanbod, een uitgangspunt dat bewust werd verruimd aangezien landsgrenzen een weinig betekenisvol kader bieden voor het samenbrengen van hedendaagse beeldende kunstenaars. Een aantal Oostenrijkse kunstenaars, die specifieke posities in de hedendaagse kunst innamen, nodigden een buitenlandse kunstenaar voor de tentoonstelling uit. De keuzen waren onverwacht. Zo koos Franz West voor de Iraanse kunstenaar Bizhan Bassiri, die al lang in Italië woont, vanuit vriendschap, maar zeker ook vanuit een interesse voor literatuur die beide kunstenaars gemeen hebben. Fascinatie voor taal en literatuur was eveneens de 'common ground' van Franz Graf en Svetlana Kopystiansky. Gerwald Rockenschaub zag in Thomas Locher een partner in kritische analyse. Matta Wagnest's Sound Box was net als de samenwerking van Elke Krystufek met de Amerikaanse rockster Kim Fowley een opvallende verbinding naar de hedendaagse muziek. De uitnodiging van Peter Kogler aan de Japanner Tatsuo Miyajima kwam voort uit een verwantschap in ruimtelijk onderzoek, dat verder gaat dan pure technologie: tijdsverloop, computerberekeningen en het functioneren van het menselijk brein fascineert beiden om filosofische redenen. Het experiment dat Heimo Zobernig uitvoerde met de waarneembaarheid van de schilderijen van Albert Oehlen was alleen denkbaar vanuit de vriendschap die deze twee kunstenaars al jaren hebben. De titel Jetztzeit was een verzoek aan de kunstenaars om over het begrip contemporaneïteit, of zoals Gustave Courbet het zei, het 'être de son temps', na te willen denken. (Gebaseerd op de uitnodigingstekst van Saskia Bos) Catalogus: Jetztzeit. Bizhan Bassiri, Kim Fowley, Franz Graf, Peter Kogler, Svetlana Kopystiansky, Elke Krystufek, Thomas Locher, Tatsuo Miyajima,Albert Oehlen, Gerwald Rockenschaub, Lincoln Tobier, Matta Wagnest, Franz West, Heimo Zobernig, 1994. Tekst: Saskia Bos, Jimmy Durham, Burghart Schmidt, Toni Stooss. Duits & Engels. 200 pagina's: 25 kleur, 33 zwart-wit, 19 x 24 cm. Hardcover. Ontwerp: Studio Anthon Beeke (Elizabeth Pick). Onderscheiding Best Verzorgde Boeken 1995. ISBN 3 90322 666 4. UITVERKOCHT
See also