performance
1979
Charlie Hooker "Spiral Walk 2"

Charlie Hooker "Spiral Walk 2"

25.04.1979
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
Vier door Hooker uitgenodigde personen traden samen met hem op als performers. Zij bewogen zich 'binnen de ruimte' waarbij ze op percussie-instrumenten 'een uiterst gecontroleerde structuur' speelden. Het geluid nam toe 'naarmate de bewegingen van de deelnemers meer complex werden'. (Charlie Hooker, uitnodiging De Appel, april/mei 1979.)
See also