tentoonstelling
1975
Beeldend Theater "Een zwakke wind uit…

Beeldend Theater "Een zwakke wind uit het zuid-westen, Moeder Aarde"

12–31.12.1975
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
Op 12, 13 en 14 december werden Een zwakke wind uit het zuid-westen en Moeder aarde opgevoerd. Voor de eerste voorstelling was een zwaar vergrendeld houten kot geïnstalleerd, waarboven dia's van daken vol schoorstenen en antennes werden geprojecteerd. In de ruimte klonken flarden vioolmuziek overstemd door verkeergeraas. Gele ballonnen stegen op een gegeven moment uit het kot op en werden gelijktijdig op het projectiescherm erboven getoond. De geprojecteerde ballonnen werden steeds groter, totdat ze uiteindelijk uit elkaar knalden onder het monotone geluid van een misthoorn. Tot slot verschenen de dakuitzichten weer. In een andere ruimte was Moeder aarde te zien. Een meisje in een gifgroen nat pak danste voor een scherm met daarop in elkaar overvloeiende beelden van weides. Op de achtergrond klonk het geluid van kwakende kikkers en zingende leeuweriken. De danseres maakte zich langzaam los van de grond en danste sierlijk, terwijl het water van haar lichaam druppelde. Het kot en de projectieschermen waren tijdens de theatervoorstellingen decorstukken en werden daarna tentoongesteld.

Beeldend Theater / Justa Mabeck, Wouter Klomp – En zwakke wind uit het zuid-westen & Moeder aarde

archive, 1975

Beeldend Theater / Justa Mabeck, Wouter Klomp – En zwakke wind uit het zuid-westen & Moeder aarde

archive, 1975

See also