seminar
2017
Seminar – Activating Artifacts: About…

Seminar – Activating Artifacts: About Academia

27.03.2017
UvA VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9, Amsterdam
Het seminar wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Activating Artifacts: About Academia, die gepresenteerd wordt op de Rozenstraat 59 door De Appel in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en met de genereuze ondersteuning van de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis (OSK). In deze solotentoonstelling verkent de Spaanse kunstenaar Muntadas verschillende noties rond privatisering, corporatisering, gentrificatie en globalisering in relatie tot het Amerikaanse hoger onderwijs. Dankzij een zorgvuldig geconstrueerd tentoonstellingsmodel vormt het project een ruimte voor kritische reflectie op diverse vormen van institutionele educatiesystemen en neoliberale ontwikkelingen. Binnen dit seminar wordt de tentoonstelling van Muntadas geactiveerd en wordt verkent hoe het hierboven beschreven proces van neoliberalisering van het Amerikaanse hoger onderwijs een weerklank vindt binnen de Europese context sinds de Bologna-overeenkomst en in Nederland sinds de recente studentenopstanden. Op welke manier hebben de thema's van privatisering, corporatisering, gentrificatie en globalisering, die Muntadas zo scherp ontleedt, betrekking op de wijze waarop we de vaak tegenstrijdige ideologische, economische en educatieve functies van universiteiten benaderen, en op welke manier verhouden deze kwesties zich tot bepaalde geoculturele kaders? Binnen twee paneldiscussies wordt een (her)contextualisering geboden en wordt verder nagedacht over de rol die kunstenaars spelen in discussies over de academische wereld.
Programma: 14:30 Welkom door Christa-Maria Lerm Hayes (professor of Modern and Contemporary Art History, UvA) en Niels Van Tomme (director, De Appel)
14:30-16:00 Panel 1 - Het Nederlandse Hoger Onderwijs Na Het Studentenprotests Het Maagdenhuis van de UvA kent een lange geschiedenis van studentenbezettingen. De eerste gaat terug tot 1969. De laatste historische bezetting vond plaats van februari tot april 2015 en was het gevolg van een algemene ontevredenheid over de toenemende nadruk op de zakelijke en commerciële belangen van de universiteit, versterkt door een diep wantrouwen in de raad van toezicht. De eisen van de bezetters van het Maagdenhuis vonden een weerklank in de hele Nederlandse academische wereld, waardoor de UvA een interessante case study vormt. Welke verbanden kunnen we ontdekken tussen de ontwikkelingen rond de Maagdenhuisbezetting en de condities van het hoger onderwijs in de VS? Welke alternatieve institutionele structuren ontstonden er ten tijde van de bezetting? Zijn deze vandaag de dag nog steeds relevant? Kan de bezetting als succesvol worden beschouwd of zijn er nieuwe alternatieve vormen van verzet nodig? Sprekers: Sepp Eckenhaussen (Commoning UvA), Eva Fotiadi (lecturer in Contemporary Art and Theory, UvA), Steven ten Thije (research curator, Van Abbemuseum) Moderator: Christa-Maria Lerm Hayes
16:00-17:00 Rondleiding Rondleiding van De Appel FOOTNOTES tentoonstelling Good Luck, See You After the Revolution bij UvA Turfdraagsterpad 15-17 door de deelnemers van het De Appel Curatorial Programme, Mira Asriningtyas, Lucrezia Calabrò Visconti en Shona Mei Findlay.
17:00-18:30 Panel 2: Het Europese Hoger Onderwijs Na De Bologna-Overeenkomst  De Bologna-overeenkomst (1999) bestaat uit een reeks afspraken tussen Europese landen om de compatibiliteit van normen en kwaliteit in het hoger onderwijs te waarborgen. De overeenkomst heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de wijze waarop de academische wereld zich georganiseerd heeft. Hoewel de overeenkomst in eerste instantie ontwikkeld werd als instrument om de transnationale mobiliteit van studenten en kennis te bevorderen, is het ook bekritiseerd als manier om het financiële concurrentievermogen van universiteiten te verbeteren door te bezuinigen, evenals een instrument om de geoculturele eigenheid van verschillende onderwijssystemen af te vlakken. Hoe kunnen we de veranderingen evalueren die door de Bologna-overeenkomst tot stand zijn gekomen? Wordt de Europese academische wereld geconfronteerd met dezelfde soort conflicten als de Amerikaanse? En zijn er alternatieve manieren om Europese universiteiten te ontwikkelen tot een plek waar deze belemmeringen overwonnen kunnen worden? Sprekers: Mieke Bal (professor emeritus in Literary Theory, UvA), Cecilia Guida (‎program director and curator, UNIDEE – University of Ideas part of Cittadellarte, Bologna), Rolando Vázquez (assistant professor of Sociology, University College Roosevelt, Utrecht University) Moderator: Niels Van Tomme
Voertaal: Engels Drankjes: beschikbaar tijdens de pauze en na het seminar. Toegang: gratis maar het aantal plaatsen is beperkt. Gelieve een plaats te reserveren via reservations [​at​] deappel.nl
  • 1 Binnengasthuisstraat 9 1012 ZE Amsterdam, NL

Muntadas – Activating Artifacts: About Academia

affiche, 2017

Muntadas – Activating Artifacts: About Academia in Baltimore

affiche, 2017

See also