event
2018
Transposities

Transposities

22–23.11.2018
17:00–21:00
W139, Warmoestraat 139, Amsterdam
'Transposities' is een reeks veelzijdige events opgebouwd uit vaak overlappende en contrasterende relaties en verbindingen. Het programma omvat performances, gesprekken en lezingen, welke plaatsvinden tussen 22 en 23 november 2018, gedurende Amsterdam Art Weekend. Kunstenaars, curators en denkers zijn uitgenodigd om verscheidene interventies uit te voeren die het discours rondom de economie van het “geven en nemen” binnen het hedendaagse kunstsysteem verbreden. De relaties tussen culturele fondsen, kunstinstituten, kunstenaars, curators, culturele medewerkers in het algemeen en het publiek zijn altijd al overlappend en synaptisch geweest. Alhoewel elke speler binnen dit veld anders gesitueerd is op het machtsspectrum, en vaak ook van machtspositie verandert, geeft elke speler aan een ander en neemt tegelijk ook voor zichzelf, binnen een dynamisch systeem essentieel voor de kunstwereld.
Het thema van de wederkerigheid dynamiek binnen het hedendaagse kunstsysteem zal grondig aangehaald worden; op de eerste dag zal er gefocust worden op culturele binaire situaties van macht met een performance door de Israëlische kunstenaar Thalia Hoffmann en Palestijnse acteur Morad Hassen. Op de tweede dag zullen er meerdere sub-onderwerpen besproken worden, zoals de modaliteiten van socio-politiek kunstengagement in relatie tot geografische en economische vraagstukken, de mogelijkheden tot auteurschap binnen collaboratieve kunstproductie, curatoriale praktijk tussen hoop en wanhoop, dekoloniserende praktijken zowel binnen als buiten de institutionele werking, en de vele contradicties tussen hetgeen de hedendaagse kunst zegt dat ze doet en wat ze eigenlijk doet. Socio-economische gebeurtenissen in de voorbije decennia hebben geleid tot prangende conversaties omtrent voorwaarden voor fondswerving en institutionele tendensen om nieuwe manieren van productie te zoeken, alsook engagement en publiek. Deze constellatie brengt belangrijke vragen naar voren: Hoe pakken verschillende kunstpraktijken de culturele, socio-politieke en economische urgenties aan? En hoe worden deze methodes ontvangen en gediscussieerd binnen het netwerk van kunstenaars, curators, instituten en het publiek?

Programma

Dag 1: 22 november, donderdag, 17u–19u.

'Interior Parts', performance en gesprek

Deelnemers: Thalia Hoffman, Morad Hassan, Galit Eilat, Frans Willem Korsten en La Cocina (Lore Gablier & Alejandro Ramírez). 'Interior Parts' (Interne Delen) is een performance geïnspireerd op een kortverhaal door Robert Walser. Gedurende een gaandeweg steeds intensere twintig minuten, vertelt Palestijnse acteur Morad Hassan zijn levensverhaal aan Duits-Israëlische kunstenares Thalia Hoffmann. Tegelijkertijd voert ze hem organen van een lam dat ze voor zijn neus op het podium opensnijdt en klaarmaakt. Hoe meer Hassan eet, hoe minder informatief zijn verhaal wordt, totdat hij overblijft met enkel de anonieme identiteit van een normale burger. De performance zal gevolgd worden door een gesprek tussen Galit Eilat en Professor Frans-Willem Korsten, La Cocina (Lore Gablier & Alejandro Ramírez), plus beide kunstenaars. Het gesprek focust zich op de culturele binaire dynamieken en machtsstructuren tentoongesteld tijdens de performance, op het voeren van iemand als een socio-politieke simulatie en op trans-culturele collaboraties binnen de kunstpraktijk.

Dag 2: 23 november, vrijdag, 17u–20u.

Een conglomeraat van gesprekken, lezingen, plus een video-screening

Deelnemers: Gluklya, Imara Limon, Wendelien van Oldenborgh, Zeyno Pekünlü, Rieke Vos, en Tirdad Zolghadr. 17u–17u30                           Lezing door Zeyno Pekünlü Deze lezing thematiseert socio-politieke urgenties en cultureel engagement binnen gebieden met geografische conflicten, net als de politiek van fondsenwerving binnen deze context. Hoe worden deze twee elementen gezien bij een plaatselijk publiek en een buitenlands (Westers) publiek? 17u30–18u05                   'From Left Tonight', experimentele film door Wendelien                                  van Oldenborgh Deze film handelt over vijf mensen en drie locaties, en focust op de verschillende onderwerpen en wijsheden die hieruit voortkomen. Gaande van stedelijke spanningen, zoals onopgeloste events tijdens de opstand in 2011 in Londen, tot muziek en de persoonlijke aanpak waarop elk van de protagonisten zich relateert tot politieke ideeën. 18u05–18u15                    Pauze 18u15–18u45                    Korte curatoriale interventies – Rieke Vos: Curatoriale praktijk tussen hoop en wanhoop, tussen goede intenties en de realiteit van de socio-politieke problematiek. – Imara Limon: “Dekolonisatie” en curatoriale praktijk zowel binnen als buiten de museale context. 18u45–19u10                  Een performance-lecture door Gluklya Gluklya presenteert hier fragmenten van haar doorlopend onderzoek getiteld “Het Karnaval van de Onderdrukte Gevoelens” en zal relevante onderwerpen bespreken zoals sociaal geëngageerde kunstpraktijken, eerlijke werkprocessen en de ethiek van arbeid. 19u10–20u00                Conversatie met Tirdad Zolghadr In onder andere zijn boek Traction beargumenteert Tirdad Zolghadr dat “hedendaagse kunst gedefinieerd is door een morale economie van onbepaaldheid, die het curators en kunstenaars mogelijk maakt zichzelf in te beelden aan de andere kant van de machtspositie. Deze zelfpositionering zorgt er dan weer voor dat we    politiek failliet, intellectueel stilstaand, en esthetisch voorspelbaar zijn.” Deze conversatie zal de positie van macht binnen hedendaagse kunst-en curatoriale praktijken onder de loep nemen. Zolghadr zal filosoferen over de contradicties tussen wat hedendaagse kunst zegt dat het doet en wat het onbedoeld doet, opdat we voorwaarden voor engagement leren en gebruiken die de bestaande machtsstructuren bevragen , in plaats van te versterken.
Biografieën Galit Eilat is een onafhankelijke researcher, curator en schrijfster gebaseerd in Amsterdam. Eilat is de oprichtster van het Israëlisch Centrum voor Digitale Kunst (2001–2010). Ze was een prominent lid in verscheidene curatoriale teams voor grootschalige tentoonstellingen, zoals de 2014 São Paulo Biennale, het Poolse paviljoen van de Biënnale van Venetië in 2011, en Oktober Salon 2011. Daarnaast was ze gast-curator voor verscheidene hedendaagse kunstmusea. Eilat ontving tevens de Keith Haring Beurs voor Kunst en Activisme aan het Bard College, Berlijn in 2017–2018. Natalia Pershina-Yakimanskaya – Gluklya woont en werkt in Amsterdam. Gluklya's praktijk incorporeert performatieve elementen en samenwerkingen met anderen. Haar recent onderzoeksproject, getiteld “De Utopische Unie van Werkloosheid” focust op waarden van inclusiviteit, sociale wetenschap, pedagogie, de publieke ruimte, en mensenrechten. Ze nam deel aan verscheidene solo- en groepstentoonstellingen, zoals o.a. de 56e Biënnale van Venetië (tentoonstelling in het Arsenaal), Contour Biënnale (2009), The Creative Time Summit in het Moma, Washington DC (2017), Akinci (2013, 2015 en 2018), Van Abbemuseum (2018), mumok, Wenen, Sedhalle, Zürich, Oslo Contemporary Art Museum, GARAGE, Moscow (2018). Morad Hassen is een acteur en theatercoach. Hij behaalde zijn diploma in theater aan de Universiteit van Haifa. Hij nam deel aan het Festival van Avignon (Frankrijk, 2016), International Theatre Institute ITI (Spanje, 2017), MOFO Festival (Noorwegen, 2017), en andere locale en internationale festivals. Ook acteerde hij in de langspeelfilm Zaytoun (2012) en won de prijs voor Beste Acteur voor zijn rol in de kortfilm Farawla (2015) bij het Ellia Film Festival, Jerusalem. Hassan nam deel aan verscheidene locale en internationale theaterworkshops en assisteerde in het regisseren van verschillende theatervoorstellingen. Thalia Hoffman is een visuele kunstenaar gebaseerd in Tel Aviv. Ze behaalde een Bachelor in de Menswetenschappen aan de Universiteit van Bar-Ilan, en een Master in Beeldende Kunst aan de Universiteit van Haifa, waar ze momenteel lesgeeft. Hoffman regisseerde de documentaire To each his own (2005) en verscheidene experimentele kortfilms. Ze incorporeert in haar werk het medium van video, performance, participatieve kunst en de handeling van (eten) voeren om socio-politieke vragen op te roepen omtrent de omringende context. Momenteel is ze een doctoraatsstudente van het doctoraatsprogramma in de Beeldende Kunsten aan de Universiteit van Leiden. Frans-Willem Korsten heeft de speciaal holds the chair by special appointment for 'Literature and society' at Erasmus School of History, Culture and Communication, is associate professor at LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society) and runs the seminar ‘Critically committed pedagogies’ in the MEiA program of Piet Zwart Institute. He worked on the republican baroque, theatricality, sovereignty and the relation between literature, art and justice. He did the NWO program ‘Precarity and Post-Autonomia: The Global Heritage’ with Joost de Bloois (UvA). With Yasco Horsman (UL) he is working on justice and the role of literature and art working closely with the limits of the law. La Cocina (Lore Gablier & Alejandro Ramírez) werd geïnitieerd in 2016 in Amsterdam met de ambitie om een ruimte op te richten voor esthetische en discursieve experimenten met een kritische blik. In 2016–2017 brachten ze een reeks van events gethematiseerd rond de keuken als een plek waar grote ideologische, economische en sociale transformaties plaats kunnen vinden. In herfst 2018 richtte La Cocina een online publicatieplatform op en een nieuw onderzoeksthema, “A Matter of (In)digestions”: een roep voor meer aandacht omtrent de implicaties van inname, consumptie, doorslikken, kannibaliseren en het geconsumeerd en opgegeten worden. Voor meer info: www.lacocinaarchive.info. Imara Limon is curator voor het Amsterdam Museum, waar ze de tentoonstelling 'Zwart Amsterdam' cureerde in 2016. Limon heeft een achtergrond in Beeldende Kunst, Museale Studies en Cultuuranalyse aan de Universiteit van Amsterdam. Ze cureerde tevens ook het tentoonstellingsprogramma 'Zwart & Revolutionair' (2017) met The Black Archives, en ontwikkelde het meerjarige onderzoeksproject 'New Narratives'. Limon is adviseur voor het Mondriaanfonds en AFK, en winner van de Museum Talent Prijs 2017. Ze was een gast-curator in residentie aan het ISCP in New York in 2018. Wendelien van Oldenborg is een kunstenares gebaseerd in Rotterdam wiens praktijk zich focust op sociale relaties binnen een onderzoek naar het gebaar in de publieke ruimte. Ze gebruikt vaak het format van een publieke film shoot, collaboreert met de deelnemers in verschillende scenario's, om dan zo een script gezamenlijk te co-produceren. Solotentoonstellingen zijn o.a. 'Lina Bo Bardi: The Didactic Room', Van Abbemuseum (2010), groepstentoonstellingen o.a. 'Illumination' voor de 54ste Biënnale van Venetië. Recent is het 'Well Resepected Man or a Book of Echoes' uitgegeven in collaboratie met Binna Choi. Zeyno Pekünlü is een kunstenaar gebaseerd in Istanbul. Ze behaalde haar masterdiploma aan de Universiteit van Barcelona en haar doctoraat aan de Mimar Sinan Universiteit. Haar werk omvat een veelzijdigheid aan materialen en overstijgt zowel publieke als private manifestaties van onderdanigheid, en problematiseert de technologieën van macht. Belangrijke tentoonstellingen zijn o.a.: Zeyno Pekünlü SALT Ulus/Artist Film International, Whitechapel Gallery (Londen), Istanbul Modern (2016), Istanbul: Passion, Joy, Fury, Maxxi Museum, Neither Back nor Forward, Jakarta Biënnale en de 14e Istanbul Biënnale (2015). Pekünlü coördineerde tevens het publieke programma van de 15e Istanbul Biënnale in 2017. Rieke Vos is een curator en schrijfster gebaseerd in Amsterdam. Ze behaalde een masterdiploma in Architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en was tevens deelnemer aan het curator-in-residentie programma van De Appel (2010–2011). Vos werkt momenteel als curator bij NDSM, waar ze grootschalige kunstprojecten samenstelt zoals 'Ferrotopia' van Atelier van Lieshout, 'Void-Non-Void' door Gabriel Lester, e.a. Ook was ze curator voor de Istanbul Biënnale en co-curator voor de tentoonstelling 'Artificial Amsterdam' bij De Appel (2013) en werkte ze als curator voor SKOR (2008–2010). Tirdad Zolghadr is curator en schrijver. Zijn meest recente publicatie is Traction uitgegeven door Sternberg Press, 2016. Zolghadr is artistieke directeur van de Summer Academy Paul Klee in Bern en partner curator voor KW Institute for Contemporary Art in Berlijn. Curatoriaal werk omvat o.a. biënnales en talloze meerjarige onderzoeksprojecten. Fadwa Naamna is een curator en researcher gebaseerd in Amsterdam. Ze is Curatorial Research Fellow bij De Appel (2017–2018), waarbij haar onderzoek zich focust op de 'geven en nemen' economie van het hedendaagse kunstsysteem, de invloed van modaliteiten omtrent subsidies en de regels bij het creëeren van culturele en artistieke productie. Voorheen was ze assistent curator bij Beit Hagefen Arab Jewish Cultural Center Haifa. Naamna studeerde af binnen het Kunst en Geografie departement van Universiteit van Haifa en is alumna van De Appel Curatorial Programme (2016–2017) in Amsterdam.
 Dag 1
 Dag 2
Gecureerd door Fadwa Naamna – De Appel Curator Fellow (2017/18). De Appel Curatorial Programme is gesponsord door Ammodo Stichting. Transpositions is gesponsord door Artis Grant Scheme. De Appel werkte voor dit programma samen met W139.