tentoonstelling
1978
Johan van der Veen "Skulptuur bestaande…

Johan van der Veen "Skulptuur bestaande uit dertig auditieve gegevens en dertig cassetterecorders"

13.09.1978
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
'Een verplaatsing van 30 registrerende cassetterecorders van de beneden- naar de bovenruimte en het afspelen van de opnames aldaar. Uitgangspunt is om met konditionele gegevens skulpturen te realiseren. De konditionele gegevens waarmee ik tot nu toe heb gewerkt zijn licht, geluid, temperatuur en geur, gegevens die in direkte relatie staan tot zintuiglijke waarneming. In de tot nu toe gerealiseerde skulpturen komen de relatie 'aanwezigheid-afwezigheid' en de plasticiteit (driedimensionaliteit) van deze konditionele gegevens aan de orde. De vraag of de probleemstelling, geformuleerd in de skulpturen, komt voort uit deze relatie. Een essentiële vraagstelling in dit verband is, dat bij het waarnemen van bijvoorbeeld licht, de ruimte visueel wordt waargenomen, door het konditionele gegeven licht kunnen wij driedimensionaliteit zien. Is, bij de afwezigheid van dit konditionele gegeven, de visuele ervaring van een lichtvrije konditie visuele afwezigheid van driedimensionaliteit? Bestaat er een driedimensionaliteit bij afwezigheid van voorvallen of verschijnselen?' (Johan van der Veen, uitnodiging De Appel, september 1978.)

Johan Van Der Veen – Skulptuur Bestaande Uit Twee Auditieve Gegevens En Dertig Cassetterecorders

archive, 1978

See also