collective
Teresa Tyszkiewicz and Zdzisław Sosnowski

Teresa Tyszkiewicz and Zdzisław Sosnowski