person
Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle

Also known as
Niki de St Phalle