Library material
All that dutch – over internationaal…

All that dutch – over internationaal cultuurbeleid

Omschrijving

De laatste tijd is de vanzelfsprekendheid van het internationaal cultuurbeleid onderwerp van debat geworden. In het kader van de Cultuurnota 2005-2008 is deze discussie ook op de politieke agenda geplaatst en worden vragen gesteld over de inhoud en organisatie van dit beleid. Moet het beleid ambitieuzer en meer resultaatgericht zijn? Moeten politieke, economische of maatschappelijke overwegingen worden meegenomen of is cultuur een zelfstandige pijler van internationaal beleid? Vanuit vier verschillende thema's -> Cultuur en politiek, Cultuur
en economie, Internationale reflectie en Culturele profilering

De laatste tijd is de vanzelfsprekendheid van het internationaal cultuurbeleid onderwerp van debat geworden. In het kader van de Cultuurnota 2005-2008 is deze discussie ook op de politieke agenda geplaatst en worden vragen gesteld over de inhoud en organisatie van dit beleid. Moet het beleid ambitieuzer en meer resultaatgericht zijn? Moeten politieke, economische of maatschappelijke overwegingen worden meegenomen of is cultuur een zelfstandige pijler van internationaal beleid? Vanuit vier verschillende thema's -> Cultuur en politiek, Cultuur
en economie, Internationale reflectie en Culturele profilering


De laatste tijd is de vanzelfsprekendheid van het internationaal cultuurbeleid onderwerp van debat geworden. In het kader van de Cultuurnota 2005-2008 is deze discussie ook op de politieke agenda geplaatst en worden vragen gesteld over de inhoud en organisatie van dit beleid. Moet het beleid ambitieuzer en meer resultaatgericht zijn? Moeten politieke, economische of maatschappelijke overwegingen worden meegenomen of is cultuur een zelfstandige pijler van internationaal beleid? Vanuit vier verschillende thema's -> Cultuur en politiek, Cultuur
en economie, Internationale reflectie en Culturele profilering


De laatste tijd is de vanzelfsprekendheid van het internationaal cultuurbeleid onderwerp van debat geworden. In het kader van de Cultuurnota 2005-2008 is deze discussie ook op de politieke agenda geplaatst en worden vragen gesteld over de inhoud en organisatie van dit beleid. Moet het beleid ambitieuzer en meer resultaatgericht zijn? Moeten politieke, economische of maatschappelijke overwegingen worden meegenomen of is cultuur een zelfstandige pijler van internationaal beleid? Vanuit vier verschillende thema's -> Cultuur en politiek, Cultuur
en economie, Internationale reflectie en Culturele profilering

See also