Library material
1995
Douglas Gordon

Douglas Gordon

Type
on artist
Auteur
Selma Klein Essink
Artist
Douglas Gordon
Publisher
Van Abbemuseum, Eindhoven, 1995
Venue
Van Abbemuseum, Eindhoven
Code
GORD-D-5
See also