person
Katarzina Kozyra

Katarzina Kozyra (1963)

Fireworks, affiche