Library material
1999
Sustainable Imagination Media art in…

Sustainable Imagination, Media art in China exhibition Series 1999-2007

Type
on group show
Artist
Wang Jianwei, Yang Fudong, Qiu Zhijie, Cao Kai, Wang Yuyang, Zheng Yunhan
Publisher
Arario Gallery, Beijing, 2007
Venue
China
Code
CN-BEIJ-ARA-1
See also