Library material
1977
Józef Robakowski – Stan…

Józef Robakowski – Stan świadomości – The state of consciousness

Title
Józef Robakowski – Stan świadomości – The state of consciousness
Type
on artist
Author
Stan Swiadomosci
Artist
Józef Robakowski
Publisher
Józef Robakowski, 1976
Code
ROB-J-4
Subcollection
works and words
Details
Polish, English
biography

Description

Potocka, Malgorzata

See also