Library material
2001
Living in time – 29 zeitgenössische…

Living in time – 29 zeitgenössische künstler aus China

Type
on group show
Author
Hou Hanru, Gabriele Knapstein, Fan Di’an, Martina Köppel-Yang
Artist
Cao Fei, Chunsheng Lu, Chen Shaoxiong, Feng Mengbo, Gu Dexin, Ou Ning, Yung Ho Chang, atelier FCJZ
Publisher
Staatliche museen zu Berlin, Berlin, 2001
Venue
National Galerie, Berlin, Hamburger Bahnhof, Berlin
Code
CN-KUN-3