Library material
Kunst en Crisis 1–7

Kunst en Crisis 1–7

Type
on subject
Author
Barbara Visser, Samuel Vriezen, Dries Verhoeven, Maarten Doorman, Christiaan Weijts, Noortje de Leij, Akiem Helmling, Basje Boer
Publisher
West Den Haag, Instituur voor Kunst en Kritiek, 2020
Code
BEL-HELM-01
Details
80 pages, 13.5 × 21.0 cm, Dutch
book softcover
ISBN
9789079917853

Description

Deze zeven essays zijn geschreven en online gepubliceerd in de periode half maart tot half mei 2020, in verschillende fasen van de pandemie, waarin de veranderingen elkaar zo snel opvolgden dat sommige actualiteiten of aannames alweer achterhaald waren toen de inkt nog niet droog was. Deze bundeling komt noodzakerlijkerwijze met een nog sterkere vertraging bij de lezer. Die heeft op die manier, naast de rust en de doorbladerbaarheid van een gedrukte uitgave, ook een historisch tijdsdocument in handen, dat getuigt van hoe de kunstwereld niet stilviel toen alles stokte.

See also